Tjänster

Ceilog Automation AB utför:

  • Elprojektering
  • Elkonstruktion för industrin – Cadett ELSA / AutoCad
  • Programmering av styrsystem – Siemens S5 / S7 – Schneider Modicon – Melsec – Omron – SoftPLC
  • Programmering av HMI-system – Citect – Visual Basic industriella applikationer
  • Lösningar baserade på SEW:s frekvensriktarteknik
  • Driftsättningar.
  • Elinstallation / service av fastigheter

Vi har allmän elbehörighet!

Ceilog Automation AB har 30 års erfarenhet av industriprojekt med sågverksindustrin som främsta kundgrupp