Referenser

2009 – Renholmens Mekaniska – Moelven Sokna Bruk – Ströläggare

2009 – Vitech Virkeshanteringsteknik – SCA Bollsta Sågverk – Automatsortering

2009 – SCA Timber – Rundviks Sågverk – Enstyckematare med Safety utrustning

2009 – SCA Timber – Rundviks Sågverk – Modifiering av paketmaskin

2008 – Vitech Virkeshanteringsteknik – Moelven Valåsen – Ströläggare bräder

2008 – Vitech Virkeshanteringsteknik – Moelven Valåsen – Sträläggare centrum

2008 – Träteam – Registrering av virke

2008 – Renholmens Mekaniska – Siljanssågen – Armstyrning ströläggare

2008 – Nyland Design – Emballageutläggare

2007 – SCA Timber – Bollsta Sågverk – Byte av S5 system på paketmaskin

2007 – Vitech Virkeshanteringsteknik – Modifiering av justverk (Robotkap, Nytt intag)

2007 – Vitech Virkeshanteringsteknik – Lugnviks Sågverk – Kamerasortering

2007 – Nyland Design – Prototypmaskin – Lamellklyv

2007 – Nyland Design – Emballageutläggare

2007 – Träteam – Strömottagare

2007 – Nyland Design – Norrlands Trä – Hanteringsutrustning för hantering av klyvning i hyvel

2007 – Nyland Design – Emballageutläggare 3 rullar

2007 – Nyland Design – Emballageutläggare 2 rullar

2007 – Nyland Design – Träteam – Klyvlinje

2006 – Vitech Virkeshanteringsteknik – Viking Timber Asarum – Presspaketering (Används av arbetsmiljöverket som referensanläggning gällande god maskinsäkerhet)

2006 – Vitech Virkeshanteringsteknik – Stora Enso Gruvön – Automatsortering

2006 – Renholmens Mekaniska – Siljans Sågverk – Armstyrning paketmaskin

2006 – SCA Timber – Rundviks Sågverk – Byte av S5 system på ströläggare

2006 – Moelven Notnäs Sågverk – Armstyrning på ströläggare

2006 – Tjärnviks Trä – Presspaketering

2006 – Nyland Design AB – Träteam – Multikaplinje

2006 – GVC – Mobil barkrivare

2006 – GVC – Ombyggnad av äldre mobil barkrivare (Generator 800 kVA)

2006 – SCA Bollsta Sågverk – Maskinsäkerhet presspaketering

2006 – PQ Sweden Utansjö – Drifttagning av vattenglastillverkning

2006 – Vitech Virkeshanteringsteknik – Färila Sågverk – Robotkapsstyrning

2006 – Norrlands Trä AB – Pelletsfabrik (programmering av 7 Omron styrsystem)

2006 – SCA Rundviks Sågverk – Stegmatare Justerverk

2006 – SCA Rundviks Sågverk – Stegmatare Ströläggare

2006 – Vitech Virkeshanteringsteknik – Viking Timber Asarum – Strömottagare

2006 – Vitech Virkeshanteringsteknik – Viking Timber Asarum – Nytt intag på justerk med PID-styrning av matare.

2006 – GVC – Mobil sållanläggning

 

2005 – SCA Rundvik – Fläktanläggning

2005 – NK Lundström – Intag

2005 – QVICON – SETRA Heby Sågverk – Justerverk

2005 – Vitech Virkeshanteringsteknik Ab – Armstryrning på ströläggare

2005 – Norrlands Trä – Installation av Schneiders Vijeo Look på måleri

 

1997 – Träteam AB Siemens system för sortering och modulkapning av virke – Siemens S7
1998 – Graninge Skog & Trä Bollsta Sågverk Paketregistering av strölagt virke med Citect koppling – Siemens S7 system

1997 – Träteam AB Siemens system för sortering och modulkapning av virke – Siemens S7
1998 – Graninge Skog & Trä Bollsta Sågverk Paketregistering av strölagt virke med Citect koppling – Siemens S7 system
1998 – Norrlands Träförädling AB. Styrning av skyttelstyrning för ändspontningsaggregat – Siemens S7 system
1998 – Norrlands Träförädling AB. Registrerings och etiketteringsanläggning för golvträ – Siemens 95U / Prodave
1998 – Norrlands Träförädling AB. Styrning av måleri och oljevalsanläggning – Modicon TSX micro
1998 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB (Mellanskog AB Färila Sågverk). Elkonstruktion och styrning av ströläggare – Siemens S7 system
1998 – Renholmens Mekaniska Verkstad (Luvian Saha OY). Tillbyggnad av fackdel
1998 – Renholmens Mekaniska Verkstad AB (Södra Timber AB. Kindasågen) Ombyggnad av justerverk
1998 – Södra Timber AB. Kindasågen. Etikettutskriftsprogram
1998 – Nyland Design AB (Norrlands Trä) Buntnings och Sorteringslinje – Siemens S95U / Citect / Visual Basic
1998 – Nyland Design AB (Norrlands Trä) Paketläggare – Modicon TSX micro
1998 – SCA Timber AB Lugnviks Sågverk. Kassettstyrning dimensionssortering – Siemens 95U
1998 – Troponor (Jarl Trä AB). Proportionalventilstyrning av centrumavlägg
1998 – Norrlands Träförädling AB. Kvalitetssortering golvträ – Siemens 95U

Färila Sågverk). Elkonstruktion och styrning av ströläggare – Siemens S7 system
1998 – Renholmens Mekaniska Verkstad (Luvian Saha OY). Tillbyggnad av fackdel
1998 – Renholmens Mekaniska Verkstad AB (Södra Timber AB. Kindasågen) Ombyggnad av justerverk
1998 – Södra Timber AB. Kindasågen. Etikettutskriftsprogram
1998 – Nyland Design AB (Norrlands Trä) Buntnings och Sorteringslinje – Siemens S95U / Citect / Visual Basic
1998 – Nyland Design AB (Norrlands Trä) Paketläggare – Modicon TSX micro
1998 – SCA Timber AB Lugnviks Sågverk. Kassettstyrning dimensionssortering – Siemens 95U
1998 – Troponor (Jarl Trä AB). Proportionalventilstyrning av centrumavlägg
1998 – Norrlands Träförädling AB. Kvalitetssortering golvträ – Siemens 95U
1998 – Träteam AB. Ändspontningslinje – Siemens S7 system
1998 – SCA Timber AB Lugnviks Sågverk – Bildskärmshanteringssystem till såglinje – Prodave
1998 – Renholmens Mekaniska Verkstad AB (Seskarö Sågverk). Ombyggnad av justerverk och paketmaskin – Siemens 95U
1998 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB (Lövholmens Sågverk). Ströhantering
1998 – Renholmens Mekaniska Verkstad AB (Siljans Sågverk). Modifiering av ströläggare – Siemens S7 system
1999 – Nyland Design AB (Norrlands Trä) Bandputslinje – Omron
1999 – GVC AB (Norrlands Trä) Spånfläktar
1999 – Trikarna El AB (SÅGRA) Mobil såll
1999 – Trikarna El AB Jetfilter relationshandläggning
1999 – Moelven Notnäs AB – Ombyggnad av centrumsortering

1999 – Tjärnviks Trä AB – Modifiering av ströläggare
1999 – SCA Timber AB Lugnviks Sågverk – Kraftskåp till ströläggare
1999 – Graninge Rundviks Sågverk – Ströläggarstyrning
1999 – SCA Timber AB Munksunds Sågverk – Tiltstyrning
1999 – ASSI Domän AB Lövholmens Sågverk – Modifiering av såglinje
1999 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB (Graninge Bollsta Sågverk) – Ny tilt med hjälphiss
1999 – Norrlands Träförädling – Måttkontroll inne i hyvel (Checkar not och spånts passform)
1999 – Norrlands Träförädling – Styrning av virkestork (måleri)
1999 – Graninge Rundviks Sågverk – Elektrisk synkronisering av banor på centrumsortering (Vacon frekvensomriktare)
1999 – Renholmens Mekaniska Verkstad AB (Ekjsöhus) – Bolsterdetektering
1999 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB (Ala Sågverk) – Stegmatande virkeselevator samt retardationstransportör
2000 – Nyland Design AB (Norrlands Träförädling) – Buntsortering och folieringslinje

2000 – Graninge Bollsta Sågverk – Paketregistrering med överföring till Eviva system
2000 – Graninge Bollsta Sågverk – Strömottagare
2000 – Trikarna El AB (BioNorr) – Paketering av pellets
2000 – Fridlunds Teknik AB (Trones Bruk A/S Verdal) – Timmerintag
2000 – Scaninge Timber AB Lugnviks Sågverk – Strömottagare
2000 – Södra Timber AB Kinda Sågverk – Modifieringar av fackdel och paketmaskin
2000 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB Notnäs Sågverk – Ombyggnad av fackdel och paketläggare
2000 – Träteam AB – Paketintag
2000 – Vitech Virkeshanetringsteknik AB Brattby Sågverk – Ströhantering
2000 – John Ersson Engineering AB – Optimeringskap (programvara)
2000 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB – Stora Enso, Kopparfors Sågverk – Modifiering av dimensionssortering
2000 – John Ersson Engineering AB – Sörlaminering A/S – Högfrekvenspress limträbalk
2000 – Scaninge Timber AB, Bollsta Sågverk – Modifiering av paketläggare
2001 – Notnäs Sågverk – Modifiering av ströläggare
2001 – Nyland Design AB – Norrlands Träförädling AB – Klyvlinje

2001 – John Ersson Engineering AB – Mosser Gmbh, Österrike – Högfrekvenspress limträbalk
2001 – Norrlands Träförädling AB – Styrning av sprutbox
2001 – Norrlands Träförädling AB – Kapoptimeringslinje
2001 – Trikarna El AB – Nynäs AB – Pumpstyrningsanläggning
2001 – Hissmofors Sågverk – Modifiering av ströläggare
2001 – Scaninge Timber AB – Rundviks Sågverk – Flytt och ombyggnad av Tähkä timmersortering
2001 – Fridlunds Teknik AB – Swedewood Tichwin – Timmerintag
2001 – Fridlunds Teknik AB – Swedewood Tichwin – Timmersortering kraftdel
2001 – Brattby Sågverk AB – Ombyggnad och optimeringsarbeten för ströläggare
2001 – GVC AB – Mobil barkrivare
2001 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB – Scaninge Timber AB – Bollsta Sågverk – Ombyggnad av strömottagare
2001 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB – STORA ENSO – Norrsundet – Stegmatarstyrning
2001 – John Ersson Engineering AB – Ante Holtz, Tyskland – Högfrekvenspress limträbalk
2001 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB – STORA ENSO – Gruvön – Strömottagare
2001 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB – STORA ENSO – Gruvön – Centrumvirkessortering
2001 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB – STORA ENSO – Gruvön – Ströläggare
2001 – Trikarna El AB – Dokumentation containervagn HEMAB
2001 – Trikarna El AB – Dokumentation Technicus Härnösand
2001 – Norrlands Träförädling – PLC Utrustning för värmeåtervinning på hyvleri
2001 – Norrlands Träförädling – PLC Utrustning för värmeåtervinning på måleri
2001 – Scaninge Timber AB – Bollsta Sågverk – Registrering anpassning till PIA
2001 – Trikarna El AB – Dokumentation över Härnösands stadsnät.

2001 – Alfta Pall – Kaplinje
2002 – Scaninge Timber AB – Rundviks Sågverk – Paketregistrering
2002 – Norrlands Träförädling – Pulsgivarstyrda ändspontningsaggregat
2002 – Renholmens Mekaniska Verkstad AB – Långshyttans Sågverk – Servostyrd kap
2002 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB – STORA ENSO – Ala – Dimensionssortering
2002 – Renholmens Mekaniska Verkstad AB – Lövholmens Sågverk – Ombyggnad av paketläggare
2002 – Renholmens Mekaniska Verkstad AB – Lövholmens Sågverk – Förlängning av fackdel
2002 – Scaninge Timber AB – Bollsta Sågverk – Utbildningsprogram för Siemens S7
2002 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB – Heby Sågverk – Ströläggare för centrumvirke
2002 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB – STORA ENSO – Gruvön – Ny fackdel till råsortering
2002 – Fridlunds Teknik AB – Hedins Krylbo – Emballageutläggare
2002 – Renholmens Mekaniska Verkstad AB – Långshyttans Sågverk – Ombyggnad av robotkap
2002 – Mellanskog Färila Sågverk – Robotkapsstyrning (Bosch)
2002 – Renholmens Mekaniska Verkstad AB – Lövholmens Sågverk – Ny huvuddrift till sorteringstransportör
2002 – Renholmens Mekaniska Verkstad AB – Siljans Sågverk – Ombyggnad av ströläggare (tillgänglighet)
2002 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB – STORA ENSO – Ala – Styrsystem och ”upphottning” av ströläggare
2002 – Renholmens Mekaniska Verkstad AB – BoxBoxholms Sågverk – Pakethiss
2003 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB – Elprojektering SCA Tunadals Sågverk – T400
2003 – Benima Norr AB – Programmering Ströläggare SCA Tunadals Sågverk – T400
2003 – SCA Rundviks Sågverk – Rålappsmärkning vid ströläggare
2003 – Nyland Design AB – Emballageläggare JABO
2003 – Nyland Design AB – Emballageläggare Södra Timber AB – Kindasågen
2003 – Nyland Design AB – Emballageläggare Moelven Hamar Verk
2003 – SCA Tunadals Sågverk – PLC Styrning av huggavdelning
2003 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB – SCA Rundviks Sågverk – Styrsystemsbyte paketläggare
2003 – SCA Bollsta Sågverk – Styrsystem för avströningsverk
2003 – Renholmens Mekaniska Verkstad AB – ASSI Seskarö – Posicutstyrning

2003 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB – STORA ENSO Ala Sågverk – Justerverk med Finscan utrustning
2003 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB – SCA Tundals Sågverk – Servoanslag
2003 – Trikarna El AB – Töva kabelåtervinning – Programmering
2004 – Träteam – Trimmerstyrning och paketintag för hyvel
2004 – Nyland Design AB – Norrlands Trä AB – Hyvelintag
2004 – Nyland Design AB – SCA Rundviks Sågverk – Upgradeline
2004 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB – SCA Tunadals Sågverk – Inmatning till lok
2004 – SCA Boillsta Sågverk – Ställverksbyte torkar
2004 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB – SCA Tunadals Sågverk – Styrsystemsbyte läggare JV4
2004 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB – SCA Tunadals Sågverk – Bindströkassetter LP-Verk
2004 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB – SETRA Heby Sågverk – Ströhantering
2004 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB – SETRA Heby Sågverk – Styrsystemsbyte dimensionssortering
2004 – Vitech Virkeshanteringsteknik AB – SETRA Heby Sågverk – Paketläggare och presspaketering

2004 – Norrlands Trä AB – Bandrensningsstyrning för putsmaskin